by

Willy Tjokroaminoto mengucapkan Selamat Milad 114 Syarikat Islam

Print Friendly, PDF & Email

Kenapa foto foto pada ucapan Milad 114 Syarikat Islam selalu foto HOS Tjokroaminoto. Padahal 16 Oktober 1905, beliau belum bergabung dalam Sarekat Dagang Islam. Beliau baru mulai bergabung pada mei 1911, yang kemudian atas saran beliau SDI berubah namanya menjadi Syarikat Islam dan pada November 1912, didaftarkanlah statuten Syarikat Islam pada Notaris B Ter Kuilt untuk mendapatkan rechpersoon dari pemerintah Hindia Belanda.

BACA JUGA:   Pernyataan sikap mengecam tindakan pengeboman di gereja katedral makassar

16 Oktober 1905, adalah ketika KH Samanhoedi bersama 11 kawannya mendirikan Sarekat Dagang Islam yang menjadi cikal bakal dari Syarikat Islam.

sumber: facebook.com/willy.tjokro

News Feed