by

VIDEO: Ketua LTSI bicara tentang program azas dan program tandhim Syarikat Islam

Print Friendly, PDF & Email

Berpegang teguhlah pada program azas dan program tandhim Syarikat Islam. Berjuanglah menegakkan keadialn ekonomi. Ingat tidak ada keadilan, tidak ada persamaan hak dan tidak ada kemerdekaan sejati tanpa keadilan ekonomi.

sumber: instagram.com/hamdanzoel

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Pandemi Bukan Alasan untuk Menunda Pemilu dan Mengamandemen UUD 1945

News Feed