DPP 2015-2020

 

SURAT KEPUTUSAN

 

DEWAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM

Nomor: 01/SKEP/DPP/SI/X/2017

 

Tentang

 

PENETAPAN PENYEGARAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM MASA JIHAD 2015–2020

 

Dengan senantiasa mengharap ridha dan petunjuk Allah SWT, Dewan Pimpinan Pusat hasil

Majelis Tahkim/Kongres Nasional Ke-40 Syarikat Islam, setelah:

 

Menimbang:   1.Bahwa dalam rangka melaksanakan ketetapan-ketetapan Majelis
Tahkim  sebagai  pemegang  amanah  kepemimpinan  organisasi
Syarikat  Islam,  dipandang perlu  melakukan penguatan kinerja
organisasi  melalui  peran  dan  fungsi  kepengurusan  Dewan
Pimpinan Pusat Syarikat Islam.
2.Bahwa untuk penguatan peran dan fungsi kepengurusan tersebut
dipandang   perlu   melakukan   perubahan   dan   penyegaran
Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam
Masa Jihad 2015-2020.
3.Bahwa  untuk  maksud  tersebut  perlu  ditetapkan  dalam  surat
keputusan.

 

Mengingat                    :    1.     Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW;

 

 1. Program Azas dan Program Tandhim Syarikat Islam;

 

 1. Keputusan Majelis Tahkim ke-40 Syarikat Islam Nomor: 09/MT-40/SI/XI/2015 dan 09/MT-40/SI/XII/2015 tentang pengangkatan dan pengesahan Ketua Umum selaku Formatur Tunggal/Mandataris Majelis Tahkim ke-40 Syarikat Islam;

 

 1. Pasal 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Dasar (PD) dan Pasal 14, 15, 16,17, 18, dan 19 Peraturan Rumah Tangga (PRT) Syarikat Islam.

 

Memperhatikan                           : 1. Hasil-hasil Musyawarah Kerja Nasional I Syarikat Islam tahun 2017;

 

 1. Hasil-hasil Sidang Pleno II Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, tahun 2017;

 

 1. Pandangan dan saran dari Dewan Pusat Syarikat Islam serta Majelis Syar’i Syarikat Islam tentang penguatan kinerja organisasi Syarikat Islam.

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan                                  : 1. Penyegaran Komposisi dan Personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Masa Jihad 2015-2020, sebagaimana terlampir;

 

 1. Mencabut Surat Keputusan No. SKEP/01-Ist/For-SI/II/2016 tanggal 26 Februari 2016/17 Jumadil ‘Ula 1437 H tentang Penetapan Pengurus DPP Syarikat Islam Masa Jihad 2015-2020, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

 

 1. Mengubah dan menyesuaikan nomenklatur dalam Badan Otonom Syarikat Islam yang sebelumnya disebut Dewan menjadi Majelis atau Lembaga untuk membedakannya dengan Dewan Pusat dan/atau Dewan Wilayah/Dewan Cabang Syarikat Islam;

 

 1. Menempatkan Ketua Organisasi Serumpun sebagai ex officio dalam jajaran Ketua PP/LTSI yang keberadaannya dipentingkan untuk menghidupkan dan menguatkan kembali organisasi-organisasi serumpun Syarikat Islam, dan oleh karena itu, setiap Ketua Terpilih pada kongres dan/atau Munas masing-masing Organisasi Serumpun tersebut dengan sendirinya menjadi ex officio dalam jajaran Ketua PP/LT Syarikat Islam;

 

 1. Ketua dan sekretaris Badan Otonom adalah anggota Rapat Pleno Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam;

 

 1. Para pengurus yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah organisasi serta bersedia mematuhi segala keputusan organisasi;

 

 1. Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing pengurus untuk diketahui dan diterima sebagai amanah;

 

 1. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

 

BILLAHI FI SABILIL HAQ

Ditetapkan di   : Jakarta

 

Pada Tanggal                                :  12 Muharram 1439 H.

 

2      Oktober     2017 M.

 

DEWAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM

 

Lampiran:

Surat Keputusan Nomor: 01/SKEP/DPP/SI/X/2017

 

tentang Penetapan Penyegaran Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Masa Jihad 2015-2020

 

 

SUSUNAN PENGURUS

DEWAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM

MASA JIHAD 2015-2020

 

 

DEWAN PUSAT

 

 

KETUA:H. Rahardjo Tjakraningrat
Wakil Ketua:H. Barna Soemantri
Wakil Ketua:Ir. H. Suharso Monoarfa
Wakil Ketua:Drs. H. Rahmat Gobel
Wakil Ketua:   Dr. H. Shodiq Mujahid, M.Sc.
Wakil Ketua:   Dr. H. Rahmat Hasanuddin, S.E.
Wakil Ketua:Drs. Djauhari Syamsuddin
Wakil Ketua:Dra. Hj. Zubaedah Muchtar
Wakil Ketua:   K.H. Muhammad Edwin Irmansyah, MBA.
Wakil Ketua:   H. Muhammad Abdul Salam B, Lc.
Wakil Ketua:Herman Jambak, MBA.
Wakil Ketua:Drs. H. Andi Mappasukki
Wakil Ketua:   Ir. Anwar Esfa Doeroek
Wakil Ketua:H. Salman Al-Farisi
SEKRETARIS:   Dr. H. Nandang Koswara, M.Pd.
Wakil Sekretaris:H. Fasiun, S.H.
Wakil Sekretaris:   H. Hasan Zaenal Abidin, S.E., M.M.
Anggota:   Ir. H. Achmad Farial
Anggota:Drs. Ivan Prasetya A.S.
Anggota:Ir. Hj. Muzia Evaliza
Anggota:Drs. H. Ismail Djaelani
Anggota:Hj. Ratu Tinti Fathimah Chatib
Anggota:   H. Sophian Kasim, S.H.
Anggota:Hasbullah Hasan Basri
Anggota:   H. Ali Abdul Muthalib, S.H.
Anggota:Muhammad Ali Ra’uf, S.H.
Anggota:Drs. Aten Podomi
Anggota:   Drs. H. Azhar Alsen
Anggota:Drs. H. Sukardi Harun

 

 

MAJELIS SYAR’I

 

 

KETUA:Dr. K.H. Ade Suherman, M.Pd.
Wakil Ketua:   K.H. Tb. Fathul ‘Adzhim Chatib
Wakil Ketua:   K.H. Qaimoeddin Thamsy M.Aqif, S.H.
Wakil Ketua:K.H. Tatang Muhram
Wakil Ketua:   Drs. K.H. Sodikun, M.Si.
Wakil Ketua:K.H. Muhammad  Muhtadin
SEKRETARIS:K.H. Muhammad Sofwan Kosasih
Wakil Sekretaris:Dr. M. Zuhdi Zaini
Wakil Sekretaris:K.H. Abdul Qodir
Wakil Sekretaris:K.H. Juhaman Suriah Al-Fahlawi
Wakil Sekretaris:   H. Atep Moh. Wahid Kosim, S.Ag.
Anggota:   K.H. Mulyana Syaiful Muslim, S.H.
Anggota:   K.H. A. Mahmud Alamsyah
Anggota:   Dra. Hj. Djundah, M.A.
Anggota:K.H. Muhammad  Ja’qub Lubis
Anggota:   Dr. K.H. Syamsuri Siddiq, S.H., M.H.
Anggota:H. Slamet Al-Barqi
Anggota:Nor Apani, S.H.

 

PIMPINAN PUSAT/LAJNAH TANFIDZIYAH

 

KETUA UMUMDr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Wakil  Ketua Umum:  H. Bakhtiar M. Nurhadi, S.E., M.M.
Wakil  Ketua Umum:  Dr. Syafinuddin Al-Mandari, M.Si.
Wakil  Ketua Umum:  N. Syamsuddin Ch. Haesy
Wakil  Ketua Umum:Ir. Basri Kinas Mappaseng
Ketua
(Bidang Keanggotaan dan Perkaderan):Abdul Wahab Suneth, S.H.
Ketua
(Bidang Organisasi dan Infrastruktur ):Chandra Halim, S.E.
Ketua
(Bidang Pengembangan Usaha):Agustanzil Syaroenzah
Ketua
(Bidang Penguatan Jaringan Usaha):Eric Ariful Yaqin M.S. Hidayat
Ketua
(Bidang Keuangan dan Permodalan):Drs. Irvan Rahardjo, M.M.Ak.
Ketua
(Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah):H. Agustian
Ketua
(Bidang Pendidikan Tinggi):Prof. M. Taufik Makarao, S.H., M.H.
Ketua
(Bidang  Jaringan dan Hubungan
Internasional):Dr. Ferry J. Julianto, M.Si.
Ketua
(Bidang Hubungan Kelembagaan):Ir. Iwan Assa’ari, S.E.
Ketua
(Koordinator Wilayah Sumatera):H. Fadly Nurzal, S.E.
Ketua
(Koordinator Wilayah Jawa):H. Barkah Setiawan, S.E., M.M.
Ketua
(Koordinator Wilayah Nusa Tenggara):Awaluddin Deo
Ketua
(Koordinator Wilayah Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan
Tengah):Muchtaruddin
Ketua
(Koordinator Wilayah Kalimantan Timur
dan Kalimantan Utara):Ir. Sutrisno Thoha

 

Ketua
(Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan,
Sulteng, Sultra, Sulbar):Dr. Johari Rugani, M.A.
Ketua
(Koordinator Wilayah Sulawesi Utara,
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara):Abid Takalamingan, S.Sos., M.H.
Ketua
(Koordinator Wilayah Papua dan Papua
Barat):Thaha Al-Hamid
Ketua ex officio Pimpinan Pusat
Wanita Syarikat Islam:Dr. Hj. Valina Singka Subekti, M.Si.
Ketua ex officio Pimpinan Besar
Pemuda Muslimin Indonesia:  H. Ervan Taufiq, S.E., M.Si.
SEKRETARIS JENDERAL:Idham Hayat, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal:  Aulia Tahkim A.D. Tjokroaminoto
Wakil Sekretaris Jenderal:Syafruddin Djosan
Wakil Sekretaris Jenderal:Erlinda, M.Pd.
Wakil Sekretaris Jenderal:Yudhi Irsyadi Syafii, S.E.
Sekretaris
(Bidang Keanggotaan dan Perkaderan):Erlinda Fitriawati, M.A.
Sekretaris
(Bidang Organisasi dan Infrastruktur ):Hayat Zainuni, S.H.
Sekretaris:Nur Ahsanul Haq Tjokroaminoto
(Bidang Pengembangan Usaha)
Sekretaris
(Bidang Penguatan Jaringan Usaha):Ir. Suaib Didu
Sekretaris:Syaiful Bahri, M.M.
(Bidang Keuangan dan Permodalan)
Sekretaris:Taga Rajaga, M.Pd.
(Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah)
Sekretaris:Habloel Mawadi, S.H., M.H.
(Bidang Pendidikan Tinggi)
Sekretaris
(Bidang  Jaringan dan Hubungan:Intiar Dekrit, S.H.
Internasional)
Sekretaris:
(Bidang Hubungan Kelembagaan)Said Aldi Al-Idrus, S.E.
BENDAHARA UMUM:Eha Nurhayati
Wakil Bendahara Umum:dr. Cellica Nurrachadiana
Wakil Bendahara Umum:Machmud Turuis, S.E.

 

MAJELIS SIYASAH

 

KETUA:   Dr. Firdaus Syam, M.Si.
Wakil Ketua:Dr. Muhanto
Wakil Ketua:   Dr. M. Alfan Alfian, M.Si.
SEKRETARIS:Drs. Safrizal Rambe, M.Si.
Wakil Sekretaris:Titi Angraini, S.H., LLM.
Anggota:Ir. Syafril Sjofyan, M.Sc.
Anggota:H. Amin Suparmin, S.H.
Anggota:   Ir. Dja’far Alkatiri, M.M., M.Pd.I.
Anggota:   Drs. Tavinur Syamsuddin, M.Si.
Anggota:Dedy Setiawan R. Dolot, S.E.
Anggota:   Ir. Afrasian Islamy R. Cosim
Anggota:Dr. Andi Bustang Mappesangka, M.Si.

 

 

MAJELIS EKONOMI

 

KETUA:Drs. Andrinof Chaniago, M.Si.
Wakil Ketua:Sandiaga Salahuddin Uno, MBA.
Wakil Ketua:   Cholil Hasan, S.E., MBA.
Wakil Ketua:Ismet Hasan Putro
SEKRETARIS:   Irfan Fauzi Arief, M.Si.
Wakil Sekretaris:   H. Aslih Ridwan, S.Ag., M.A.
Wakil Sekretaris:Fadli Sudiharto, S. Fil.Is
Wakil Sekretaris:Abdul Rasyid, SS., M.Hi.
TIM AHLI:   Prof. Drs. M. Dawam Rahardjo
Anggota:Subiakto Priosoedarsono
Anggota:   Dr. Muh. Said Didu
Anggota:   Drs. H. M. Imam Sudjudi M.B
Anggota:   Dr. Ir. H. Suwardie, M.Sc.
Anggota:Ir. Nandra Dj. Dwaputra
Anggota:Budi Satria Isman
Anggota:Ir. Rudi Tavinos
Anggota:Ir. Jemmy Gerung
Anggota:Sulaeman Ismail, M.Si.
Anggota:Ir. Suko Hartono
Anggota:Ir. Turino Yulianto
Anggota:   Ir. H. Anang Fatkhurrahman
Anggota:H. M. Mukhtasor
Anggota:Muhammad  M.S.
Anggota:Ir. Nur Arifin Ntoma, M.Eng.

 

Divisi Ketahanan Pangan dan Energi
Ketua:Ridho Saiful
Anggota:Alvin Azhar, S.E., MBA.
Anggota:Ir. Kadir Muhammad
Divisi UKM dan Inkubasi Bisnis
Ketua:Yuszak M. Yahya
Anggota:Diah Yusuf
Anggota:Dodi Zulkifli
Anggota:Ir. R.M. Aryo Santigi
Divisi Keuangan dan Perbankan
Ketua:Mahrus Junaidi, M.M.
Anggota:Zainuddin Lubis, M.M.
Anggota:Ir. Jatiroso
Anggota:Udin Jahudin
Anggota:Hasfil Nasir
Divisi Pasar dan Perdagangan
Ketua:Azis Muslih
Anggota:Azanil Kelana
Anggota:Faisal Mutty
Anggota:M. Rizky Kurniawan
Anggota:Rully Hidayat
Anggota:Wiyanto Kawiriyan`
Anggota:Ubaidillah Said, S.H.`

 

 

 

 

 

MAJELIS PENDIDIKAN

 

KETUA:   Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
Wakil Ketua:   Hj. Fahira Idris, S.E., M.Si.
SEKRETARIS:   Dr. Muhammad Hatta, M.Ed.
Wakil Sekretaris:Arifudin, SH., MH
Anggota:   H. Slamet Riyanto, SH., MH.
Anggota:Zainuddin Malik, S.Ap., M.Si.
Anggota:Faisal Syam Arief, S.T.
Anggota:Hj. Indriyati Hamzah, S.E.
Anggota:Ridwan Olii, S.Pd.
Anggota:   Drs. Aceng Toha, M.Pd.
Anggota:   Dra. Hj. Enni Sri Ihsaniati Hasbullah, M.M.Pd.I.
Anggota:Zahindun Alhalim, SE,
Anggota:   Tb. Bay Amri Hakim, M.Ed.
Anggota:   M. Fakhruddin, SH., MH
Anggota:Drs. Dadang Kadarisman, M.Pd.

 

 

 

MAJELIS PAKAR

 

KETUA:   H. Ishak M. Yusuf, S.H., MBA.
Wakil Ketua:   Prof. Dr. Widyo Pramono, S.H., M.H.
Wakil Ketua:M. Jumhur Hidayat
Wakil Ketua:   Dr. dr. RM. Nugroho Abikusno, M.Sc., Dr.PH.
SEKRETARIS:Ir. Muhammad Syahrir
Anggota:   Dr. M. Wildan Yahya, M.Pd.
Anggota:Muhammad Nur Djabir, M.A.

 

 

 

 

BAITUL MAAL
KETUA:   Ir. H. Rizaluddin Imban
Wakil Ketua:Muhammad Tonas, S.E.
SEKRETARIS:   H. Adam Anhari, M.A.
Anggota:   H. Duli Fatah A. Kartawinata
Anggota:H. Chalid Djamarin
Anggota:H. Mirza Yamin
Anggota:Dawak Faturahman
Anggota:Sayuti Malik, S.E.
Anggota:Wildan Subanto

 

 

 

 

LEMBAGA PERKADERAN
(Pesantren Kader Syarikat Islam / PESAKSI)
KETUA:   Dr. K.H. Amrullah Ahmad, S.Fil.
Wakil Ketua:M. Nasir, M.Si.
Wakil Ketua:Ferry Ferdian, M.Pd.
SEKRETARIS:Ayi Setyadi, M.Pd.I.
Anggota:Haris Pettabiring, S.Ag.
Anggota:Dra. Siti Lailatul Soleha
Anggota:   Drs. H. Djohan Djauhari, M.Ag.
Anggota:H. Orde Djauhari
Anggota:M. Zulhaj
Anggota:H. Ali Hamzah, M.Pd.I.

 

 

 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM SI

 

KETUA:   Dr. H. Heru Widodo, S.H., M.H.
Wakil Ketua:Ferry Firman Nurwahyu, S.H.
Wakil Ketua:Damrah Mamang, S.H., M.H.
SEKRETARIS:Sri Purwani, S.H.
Wakil Sekretaris:   Ahmad Waluya Muharram, S.H.
Anggota:   Dimas Pradana, S.H., M.H.
Anggota:Aan Sukirman, S.H., M.H.
Anggota:Arif Sulaeman, S.H.
Anggota:Husni Mubarak, S.H.
Anggota:   Hj. Ayuk Fadlun Shahab, S.H., M.Kn.
Anggota:Andi Ryza Fardiansyah, S.H.
Anggota:Abdullah, S.H.
Anggota:Imron, S.H.

 

Ditetapkan di   : Jakarta

 

Pada Tanggal                   :  12 Muharram 1439 H.

 

2      Oktober     2017 M.

 

DEWAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM[/vc_column_text][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row]

error: Content is protected !!
Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini